ความสว่าง (Brightness)

ความสว่าง (Brightness)

Wednesday, April 4th, 2012

การใช้งานเครื่องโปรเจคเตอร์ (Projector) ในห้องที่มีขนาดใหญ่หรือมีคนมากๆ สิ่งที่สำคัญก็คือภาพที่ฉายออกไปนั้นจะต้องมีขนาดที่ใหญ่ มีความสว่างในการใช้งานดี ความคมชัดสูงเพื่อให้คนต่างๆ เหล่านั้นได้เห็นภาพที่ชัดเจน และสิ่งที่ทำให้เกิดความสามารถนี้ได้ นั่นก็คือความสว่างของการฉายภาพ เพราะหากแสงไม่พอภาพที่ได้นั้นจะไม่มีความคมชัด นอกจากนั้นความสว่าง ที่ว่านี้ยังส่งผลโดยตรงต่อการนำเสนอแล้วยังแปรผันโดยตรงกับความสว่างของห้องด้วย คือ ถ้าความสว่างของเครื่องโปรเจคเตอร์ (Projector) นั้นน้อยก็จะต้องทำการปรับความสว่างของห้องที่ใช้งานให้น้อยหรือมืดไปเลยตามไปด้วย แต่ถ้าหากเครื่องโปรเจคเตออร์ (Projector) มีความสว่างที่มากพอ แม้ว่าห้องที่ใช้งานอยู่นั้นจะมีการเปิดไฟหรือมีความสว่างอยู่บ้าง ก็จะทำให้ภาพที่ได้ยังคมชัดอยู่ และยังสามารถใช้ความว่างนั้นทำกิจกรรมอย่างอื่นไปได้ด้วยเช่นการจดบันทึก หรือโน้ตย่อตามการนำเสนอนั้นๆ ร่วมกันไปด้วยได้

“ค่าความสว่างของเครื่อง โปรเจคเตอร์ (Projector) นี้มีหน่วยวัดเป็น ANSI lumen ยิ่งมีค่ามากเท่าไรก็ยิ่งมีความสว่างของเครื่องมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็จะช่วยให้คุณภาพของภาพที่ได้มีขนาดใหญ่ และมีความคมชัดมากขึ้น”

ANSI (American National Standards Institute) lumens คือมาตราที่ใช้ในการวัดค่าความสว่างของโปรเจคเตอร์ ตัวแปรสำคัญในการเลือกค่าความสว่างของโปรเจคเตอร์คือสภาพแวดล้อมของแสงภายในสถานที่ที่จะนำโปรเจคเตอร์ไปใช้งาน ถ้าสถานที่นั้นมีแสงสว่างมากก็ควรจะเลือกโปรเจคเตอร์ที่มีค่า ANSI lumens มากขึ้นตามไปด้วยเพราะว่า การนำโปรเจคเตอรืที่มีค่า ANSI lumens น้อยไปฉายในสถานที่ที่มีความสว่างมากจะทำให้เห็นภาพได้ไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ในกรณีการติดตั้งตัวปรับแสง (Dimmer) จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้และควรจะปรับแสงที่บริเวณใกล้กับจอรับภาพให้มืดที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วย อย่างไรก็ตามขอแนะนำว่าควรจะเลือกโปรเจคเตอร์ที่มีค่า ANSI lumens มากที่สุดเท่าที่จะสามารถซื้อได้แต่ราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน

เขียนคำวิจารณ์